1. septembra 2009 bola otvorená Súkromná materská škola EBG

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA PONÚKA

  • predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov,
  • predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 2 do 7 rokov v samostatnej triede s odbornou špeciálno-pedagogickou starostlivosťou,
  • výchovu a vzdelávanie s využívaním prvkov pedagogiky Márie Montessoriovej,
  • oboznamovanie s nemeckým jazykom každodennou hrou so slovami, hračkami a rôznorodým materiálom,
  • hru s detskými edukačnými programami na počítači,
  • odborné konzultácie a poradenstvo pre rodičov.

 

 


 

 

Kontakt:

Telefón: 0917 634 151

PhDr. Gabriela Pavúková
Súkromná materská škola EBG
Školská 5
977 01 Brezno