Najväčší program pomoci v strednej Európe poskytujúci odbornú expertízu a investičnú podporu.

"Dajme šancu deťom z rómskej menšiny umiestniť sa na stredných školách a stredných odborných učilištiach"

SOCO-VET – Training of Social Competences in VET

Projektoví partneri:

 1. BdU – Vzdelávacie stredisko podnikateľských subjektov Sasko-Anhaltsko n.O. (DE)

 2. EBG

 3. VTB – Zabezpečovacia technika Bau Burg s.r.o. (DE)

 4. Euro-pro (SK)

 5. COSiAD (TR)

 6. Corum End. Mes. Lis. (TR)

 7. Yagmaksan (TR)

 8. FRG – Fundatia Romano-Germana (RO)

 9. UNPR – Uniunea Nationala a Patronatului Roman (RO)

 10. sc ALPHA sa (RO)

 11. Solski Center Ptuj (SL)

 12. ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije (SL)

 

Tichí partneri: EVBB, BDA, Vidiecky pracovný kolektív šk. Hospodárenia Sasko-Anhaltsko (DE), Úrad práce v Banskej Štiavnici (SK)

 

POZADIE

Dôležitosť prítomnosti sociálnych, medziľudských kompetencií pre úspešnosť vo všetkých oblastiach života, vrátane pracovného života a odborného vzdelávania, je všeobecne známa.

Postupnou globalizáciou a modernizáciou sa stal svet pestrejším, kontinuálnejším a komplexnejším. Tento vývoj vyžaduje aj od jednotlivcov na dosiahnutie ich cieľov viac ako len úzko definované schopnosti. Podniky zistili, že sociálne schopnosti sú základnými zložkami na dosiahnutie efektívnosti v podnikaní. Zodpovední pracovníci v jednotlivých podnikoch využívajú túto koncepciu už na svojom pracovisku. Vyvíjajú rôzne postupy, aby mohli zmerať a hodnotiť úroveň sociálnych kompetencií svojich spolupracovníkov.

 

Cieľ projektu

Podpora sociálnych kompetencií školiteľov a vzdelávacieho personálu v podniku.

 

Cieľová skupina

Školitelia, učitelia, školitelia odborného vzdelávania a v KMU, Nepriame cieľové skupiny: učni, zamestnanci v podnikoch

 

Obsah

Rozvoj a vyskúšanie modulov, ktoré by mohli školitelia uplatniť pri podpore sociálnych kompetencií svojich spolupracovníkov.

Prostredníctvom tréningu sociálnych kompetencií by sa mali vypracovať, pozorovať a nacvičovať možnosti účastníkov:

 • efektívneho zaobchádzania s ostatnými osobami (spolupracovníci, predstavení, školitelia, zákazníci, žiaci/učni atď.)

 • v problémových sociálnych situáciách, pričom by sa mali zohľadniť nielen pocity, nápady a potreby primerane vyjadrené (jazykovo ale aj prostredníctvom mimiky a gestiky) ale aj pocity, nápady a potreby iných.

 

Hlavné výsledky projekty sú:

 • príručka tréningových modulov so samostatnými pomocnými programami vrátane materiálov a metodiky pre vzdelávajúci personál podnikov

 • odporúčania pre hodnotenie a kritériá kvality identifikovania, validácie a certifikovania sociálnych kompetencií

 

Doba trvania projektu

10. 2006 – 30. 09. 2008 (24 mesiacov)

 

Webstránka:

www.soco-vet.eu

 

Úlohy pre Euro-Pro:

Analýza potrieb, založenie poradného zboru, rozvoj Modulu 1 (vnímanie, gestika, mimika), realizácia pilotného kurzu s učňami (Azubis) a spolupracovníkmi.

Posledná úprava (Nedeľa, 22 Január 2012 12:18)