Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG je strednou odbornou školou, ktorej nositeľom sú Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť (EBG). Spoločnosť EBG vznikla v roku 1990 ako nezisková vzdelávacia inštitúcia. Podstatnou časťou vzdelávacieho profilu EBG sú jej odborné a učňovské školy. Vznikli v roku 1994 a vzdelávajú v oblasti sociálnych a zdravotníckych povolaní. Školy majú zatiaľ sídlo v Magdeburgu, Halle, Lipsku a Brandenburgu.

Od roku 2003 existuje EBG aj v Slovenskej republike so sídlom v Závadke nad Hronom. Tu ako Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť prevádzkujeme odborné centrum ďalšieho vzdelávania, spojené s modernou možnosťou ubytovania v zariadení s tradičnou slovenskou architektúrou.

Koncepciu tvoria jednotlivé ciele :

Medzinárodnosť: pracujeme pre Európu a sledujeme vývoj na celom svete

Spôsobilosť pre výkon práce: vzdelávame mladých ľudí, ktorí spájajú vedomosti so zručnosťami a zvládajú prax

Podnikateľská blízkosť: pomáhame v našich krajinách rozvíjať moderné, výkonné hospodárstvo so sociálnou orientáciou.

Naši spolupracovníci v Nemecku a na Slovensku sú vysokokvalifikovaní odborníci. Kladieme veľký dôraz na ich ďalšie vzdelávanie v odbore, na ich jazykovú kvalifikáciu a ich angažovanie sa v medzinárodných projektoch. K tomu sa počítajú projekty Európskej únie ako program Leonardo na podporu odborného vzdelávania, program Equal pre zaradenie znevýhodnených osôb do ekonomiky, alebo programy Interreg pre rozvoj regiónov.

Kontakty s Francúzskom, Škótskom, Rakúskom, Čínou, Ruskom, Maďarskom a inými krajinami slúžia k rozvoju rôznorodej medzinárodnej spolupráce a zabezpečujú know-how vo výučbe, výskume a na pracovnom trhu.

V apríli 2008 naša škola získala Certifikát kvality podľa normy DIN EN ISO 9001:2000.