Prihláška na VŠ (žltá)

Vysvetlenia k prihlaske VŠ

Vzor prihlaska na VŠ

Vzor prihlaska na VŠ 2

Termíny podania prihlášok na VŠ

Ako si podať prihlášku na VŠ?

Prihlášku na vysokoškolské štúdium je možné stiahnuť z internetu , zakúpiť v papiernictve alebo v predajni ŠEVT u. Pri jej vypĺňaní postupujte podľa pokynov a hlavne podľa VZORU. Na webe vybranej univerzity skontrolujte, či škola umožňuje elektronické prihlásenie.

Poplatok za prijímacie konanie uhradíte na pošte formou poštovej poukážky alebo bankovým prevodom na účet fakulty.

Potvrdenie o zaplatení (poštovú poukážku či výpis z účtu) si ponecháte. Zhotovíte jeho kópiu a vlepíte ju do prihlášky na tretiu stranu.

Vyplnenú prihlášku /známky a priemery/ vám skontroluje triedna profesorka a potvrdí výchovný poradca. Dodržiavajte úradné hodiny VP - utorok. Podľa požiadaviek univerzity si urobte kópie vysvedčení zo strednej školy a neskôr aj maturitného vysvedčenia.

Navštívte notára alebo matriku na obecnom či mestskom úrade, ktoré vami zhotovené kópie vysvedčení overia.
V prípade, že škola požaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, navštívte aj s prihláškou svojho obvodného lekára.
Nezabudnite na štruktúrovaný životopis, bez ktorého nebude vaša prihláška úplná. Nezabudnite sa na 3.strane PODPÍSAŤ.
Prihlášku so všetkými prílohami odošlite na adresu fakulty (rozhodujúci je dátum pečiatky na pošte - t.j. ak sa má prihláška podať do 28.2.2010, tak stačí podať prihlášku 28.2.2010 na poštu, prípadne osobne na študijnom oddelení. Nezabudnite podať zásielku DOPORUČENE, aby ste mali doklad o odoslaní) V prípade, že škole stačí elektronická prihláška, prineste tlačivá až na prijímacie pohovory.

Posledná úprava (Utorok, 11 Január 2011 12:56)