V školskom roku 2013/2014 ponúkame dvojročné pomaturitné externé kvalifikačné štúdium v odboroch:

  • 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7661 N sociálno-výchovný pracovník
  • 6851 N sociálno-právna činnosť
  • 7518 Q špeciálna pedagogika

Požiadavky na uchádzačov pre všetky odbory externého vzdelávania: ukončené stredné vzdelanie (pre odbor špeciálna pedagogika - pedagogická škola), absolvovanie maturitnej skúšky, dobré fyzické a duševné zdravie.

Všetky prihlášky na externé štúdium pre Brezno, Humenné a Žiar nad Hronom posielajte na adresu: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, 977 01  Brezno

Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia. Posielajte ich do 30. 05. 2013.

Štúdium v jednotlivých odboroch bude otvorené podľa záujmu uchádzačov v Brezne, Humennom a v Žiari nad Hronom.

Stiahnite si: Prihláška na pomaturitné štúdium (.doc)

Posledná úprava (Sobota, 02 Február 2013 21:50)