Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Na stiahnutie:

Posledná úprava (Nedeľa, 27 Január 2013 14:04)