Zo života školy

Mesiac máj zaujímavý nielen teplým počasím

Mesiac máj je zaujímavý nielen teplým počasím, príjemným jarným dažďom a kvitnúcimi kvetmi, ale pre štvrté ročníky ďalším krokom k vytúženému ukončeniu štúdia – maturitným skúškam. Od 14. – 16. 5. 2013 sa konala v odboroch sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky obhajobou projektu, praktickým prevedením v školskom klube detí a v materskej škole. Niektorým žiakom sa darilo viac, niektorým menej, ale stres a dni strávené nad prípravami stáli za vytýčený cieľ – ukončenie štúdia. Prajem všetkým žiačkam, aby mali pri poslednej časti maturitnej skúšky šťastnú ruku a otvorenú myseľ.

 

Projekt VICOVET

Od roku 2012 sme účastníkmi medzinárodného projektu Vicovet. VICOVET  je projekt partnerstiev z Nemecka, Rakúska, Slovenska, zameraných na virtuálnu kooperáciu teoretického a praktického celoživotného vzdelávania pre povolania v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Cieľom projektu je zabezpečiť transfer informácií medzi štúdiom a praxou, medzi školou a zariadeniami, kde žiaci chodia na prax. Doteraz sme spolu absolvovali 3 stretnutia, v Brémach, Brezne a Vöcklabrucku. Každé stretnutie organizuje hosťujúca krajina. Posledného stretnutia sa zúčastnili okrem troch učiteliek z našej školy aj tri naše žiačky, ktorých postrehy Vám ponúkame na nasledujúcich riadkoch:

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Máj 2013 10:00)

 

EKO deň v znamení farieb

V piatok 26. marca 2013 pedagógovia a študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Brezne opäť priložili ruku k „dielu“. Okolitá breznianska príroda priam hýriaca farbami porozhadzovaných odpadkov vďaka nim aspoň načas získala čistú farbu.

V rámci školskej akcie bol jeden školský deň venovaný starostlivosti o brezniansku prírodu. Lúky nad starým cintorínom bývajú využívané na relaxačné účely, mnohokrát sem zavítajú ľudia bažiaci po pokoji, oddychu, vyhľadávajúci prírodné prostredie na trávenie príjemných chvíľ či obnovenie síl po bežnom pracovnom dni. No nájdu sa aj „umelci“ tvoriaci umenie z odpadu priamo v lone prírody. Kolektív študentov a pedagógov mal preto plné ruky práce. Vyzbieralo sa 15 igelitových vriec odpadu rozličného druhu, ktorý skončil v kontajneroch. Študenti pracovali v skupinách zameraných na určitý typ odpadu – PET fľaše, sklené fľaše a iný zmiešaný odpad. A tak priamo v teréne mohli „obdivovať“ kreativitu ničiteľov prírody – papier rôzneho druhu a farieb, šaty, obuv, fľaše a iné v domácnostiach ľudí zavadzajúce predmety. Veď v prírode je miesta predsa dosť!

Dobrý pocit z vykonanej práce nebolo to jediné, s čím naši študenti odchádzali domov. Rozčarovanie z farebnosti breznianskych lúk plných odpadkov v nich bude doznievať ešte dlho. Vidiac na vlastné oči nezodpovednosť a ľahostajnosť ľudí dospeli k presvedčeniu, že ich vynaložená práca bezpochyby má zmysel. Len ľudí do podobných akcií by nie mohlo, ale malo byť zapojených viac.

 

Noc s knihou

V noci z dňa 25. do 26. marca si žiačky našej školy užili akciu nazvanú „Noc s knihou". Každá z nás si doniesla svoju obľúbenú knihu, ktorú predstavila ostatným najprv v malej skupinke. Výsledkom tejto aktivity boli plagátiky. Spolu s p. uč. Kupcovou,  Nechalovou a p. uč. Rothom sme prežili nezabudnuteľnú noc plný zábavy, aktivít na tmavých školských chodbách a hlavne čítania. Každú polhodinu sme sa na chodbe po dvojiciach striedali v čítaní s baterkou, čo bolo dosť zábavné. Tento pekný večer  zakončila p. uč. Nechalová svojimi vynikajúcimi langošmi,  ktoré pre nás sama pripravilaJ. Verím tomu, že každá z nás si z tejto noci odniesla kopu skvelých zážitkov a všetci sa tešíme na ďalšiu noc v škole.

Katarína Kmeťová

 

Exkurzia v Jamníku

27.3.2013 sa žiaci prvého ročníka a tretieho ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili exkurzie v Základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Jamník je veľmi pekná obec pri Liptovskom Hrádku, s krásnym a tichým prostredím. Privítali nás pani riaditeľka s kolegyňou a rozdelili do dvoch skupín. Každá skupina prešla školu – triedy, kde sa nám žiaci predstavili menami, povedali čo sa práve učia.

 
Viac článkov...
Gtranslate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish