SPSA EBG Brezno, pobočka Žiar nad Hronom

Náš prvý štafetový beh v polmaratóne

Dňa 25.05. 2013 sa uskutočnil Žiarsky mestský polmaratón, v ktorom mala zastúpenie aj naša škola.

Z približne 300 bežcov a celkových 18 štafiet sa naši študenti umiestnili na krásnom 11. Mieste a podali obdivuhodný výkon, nakoľko sa behu venujú len rekreačne.  Veľká vďaka patrí Žofii Kopčovej, Eve Gúghovej a Adamovi Hárezníkovi, ktorí statočne reprezentovali našu školu.

Posledná úprava (Piatok, 07 Jún 2013 11:49)

 

Muzikál Rómeo a Júlia

24.máj 2013 bol pre niektorých z nás piatkom v znamení kultúry a príjemných zážitkov. Pár učiteľov a žiakov z našej školy sa rozhodlo spríjemniť si večer peknou hudbou, melodickými piesňami, dych vyrážajúcimi tancami a, samozrejme,  príbehom večnej lásky v muzikáli Rómeo a Júlia. Toto predstavenie sa hralo v našom hlavnom meste v Bratislave. Po príchode do Bratislavy sme zamierili do nákupného centra. Tu sa väčšina išla pred predstavením posliniť niečím dobrým, niektorí  si išli kúpiť niečo na pamiatku, ale našli sa aj takí ktorí sa potrebovali ešte skrášliť a hodiť do gala. A mohlo sa ísť do divadla Nová scéna, na príbeh znepriatelených rodín a lásky, ktorá ich nakoniec spojila. Verím, že hru Rómeo a Júlia  pozná  každý z vás, ale v muzikálovom prevedení to bolo niečo neopakovateľné, nezabudnuteľné a nádherné. Atmosféra v divadle bola priam magická a výkony hercov a tanečníkov  boli úžasné a vysoko profesionálne. Veľkolepý a krásny záver niektorých dojal až k slzám, a tak sme na záver  odmenili hercov obrovským aplauzom. Tento piatkový večer bol plný krásnych zážitkov a emócií. Veríme, že takýchto krásnych večerov zažijeme ešte veľa, a taktiež  dúfame, že sa k nám pridajú aj ostatní, aby sme mohli všetci spomínať na krásne  spoločné chvíle strávené v divadle.

Martina Miklášová I.ZBC

Posledná úprava (Piatok, 07 Jún 2013 11:45)

 

Beseda Cesta do Afriky

Náročný týždeň v škole sme ukončili piatkovou besedou s názvom „Cesta do Afriky“, o ktorej nám prišiel porozprávať mladý seminarista Ján Kysel. Jeho rozprávanie vychádzalo z  osobných zážitkov a nieslo sa v duchu autentického života afrických obyvateľov. Počas ročného pobytu v Sudáne spoznal mnoho kmeňov a hlavne jednoduchý a ťažký život tunajších ľudí. Opisovaním, fotkami a videami nám priblížil kultúru a spôsob života domorodcov. Veľmi zaujímavé boli netradičné a často nepochopiteľné africké rituály, zjazvovanie tvárí, mnohoženstvo a výmena žien za kravy. Pri predstavovaní jedálnička, ktorý pozostával z fazule, múky, grilovaných chrobákov, hadov a potkanovnás na chvíľu aj prešla chuť na jedlo. Počas 60 minút pútavého rozprávania a diskusie sme sa celkom preniesli priamo do horúcej Afriky.

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Máj 2013 10:05)

 

Účelové cvičenie I. ročníka

Dňa 27. marca 2013 uskutočnila Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Žiari nad Hronom pre žiakov prvého ročníka účelové cvičenie, ktorému predchádzala teoretická príprava žiakov na krúžku prvej pomoci. Napriek nepriaznivému počasiu sme boli plní elánu a energie. Účelové cvičenie prebiehalo podľa vopred vypracovaného plánu na Šibeničnom vrchu. Cieľom cvičenia bolo prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti zdravotnej prípravy a dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v prírodnom prostredí.

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Máj 2013 10:37)

 

Deň Svätého Valentína

Deň Svätého Valentína na našej škole bol spestrený súťažou o najkrajšiu valentínsku básničku a najkrajšiu  karnevalovú masku , v ktorej žiaci preukázali svoje básnické nadanie a kreativitu. V súťaži o najkrajšiu valentínsku básničku sa na prvom mieste umiestnila Evka Gúghová s básňou „Láska". Druhé  a tretie miesto obhájili Žofka Kopčová a Adam Hárezník. V duchu fašiangových tradícií sa niesla súťaž o najkrajšiu  karnevalovú masku, ktorú si žiaci vlastnoručne vyrobili. Všetky masky boli nápadité a bolo vidno, že každý žiak obetoval svoj voľný čas na ich  zmajstrovanie. V súťaži zvíťazil Yeti v prevedení  Žofky Kopčovej, ďalej sa umiestnili Minnie- Mišky Medlovej, Šmolinka – Evky Gúghovej, kúzelník – Denisy Janovičovej, mačka - Niky Kolárovej.

Víťazi boli ocenení sladkými odmenami a praktickými vecami.  Žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže.

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Máj 2013 10:37)

 
Viac článkov...