Pedagogickí pracovníci                 
E - mail Vyučovací predmet

PaedDr. Eva Hlaváčová
Riaditeľka školy

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Blažena Sanitrová
Zástupkyňa riaditeľky školy

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pedagogika
Prax
Metodika hudobnej výchovy

Mgr. Katarína Bartošíková
Triedna učiteľka 1. BC

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Manažment a marketing sociálnej práce
Pedagogika
Prax
Sociálna pedagogika
Sociálno-právna ochrana

Mgr. Silvia Grúberová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Nemecký jazyk
Metodika telesnej výchovy

Mgr. Roman Hadžega

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informatika
Aplikovaná informatika
Administratíva a korešpondencia
Etická výchova
Správca IS

Mgr. Dušan Karkalík
Triedny učiteľ 4. B

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Metodika telesnej výchovy
Psychológia
Telesná výchova

Mgr. Martina Kotočová

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Matematika

Mgr. Livia Kupcová
Triedna učiteľka 2. B

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Metodika literatúry a jazykovej výchovy
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivá dramatika
Literárny seminár

Mgr. Alena Liptáková
Triedna učiteľka 2. AC

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Biológia a starostlivosť o zdravie
Opatrovateľstvo
Prax
Špeciálna pedagogika
Zdravoveda

PaedDr. Ľubica Nechalová, PhD.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Hra na hudobný nástroj
Kreatívna hudobná výchova
Metodika hudobnej výchovy
Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. Ján Peteraj

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Dejepis
Ekológia
Multikultúrna výchova
Občianska náuka
Právna náuka
Sociológia
Úvod do sveta práce

Mgr. František Roth
Triedny učiteľ 3. C

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Metodika edukačných činností
Metodika výtvarnej výchovy
Polytechnické praktikum
Pracovné techniky
Mgr. Zuzana Škrinarova Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Anglický jazyk
Seminár z anglického jazyka
Metodika literatúry a jazykovej výchovy
Náboženská výchova
Bc.Alina Tkačenko Anglický jazyk
Seminár z anglického jazyka

PhDr. Dagmar Tomkuliaková
Triedna učiteľka 3. B

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Biológia a starostlivosť o zdravie
Seminár z nemeckého jazyka
Nemecký jazyk

Mgr. Lenka Trajteľová
Triedna učiteľka 4. C
Výchovný poradca

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra
Sociálno-psychologický výcvik
Metodika literatúry a jazykovej výchovy
Literárny seminár

Posledná úprava (Streda, 20 Február 2013 20:50)